Мещра търси доброволци!

Мещра търси доброволци!

  Сдружение „Мещра“ търси доброволци във връзка с изпълнение на проект „Строителните занаяти на Стара планина“, подкрепен финансово от Национален фонд „Култура“ и в партньорство с ЕМО „Етър“, както и с подкрепата на ИЕФЕМ–БАН и НГПИ “Тревненска школа”. В рамките на проекта ще се изследва материалното и нематериалното архитектурно-строително наследство от епохата на Възраждането в Област Габрово. Дейностите включват теренни проучвания в интердисциплинарен екип от архитекти, инженери и етнолози. Представянето на резултатите ще бъде под формата на изложба, дискусии и 3D визуализации. Ще се изследва връзката между нематериално,  материално и природно наследство. Една от целите е да се издирят и документират запазени обекти, резултат от работата на майстори от периода. Стремежът е да се представят различни архитектурни обекти (къщи, пещи, хамбари, плевни, пушила и др.), отразяващи бита на хората, местните природни условия и формирането на занаятите спрямо тези фактори. Ще се потърсят местни майстори, които владеят строителните занаяти от периода на Възраждането и ще се документира част от работата им и традиционните инструменти. Първото...
Read More
Участвайте в следващата ни образователна програма – „В света на старопланинската архитектура“

Участвайте в следващата ни образователна програма – „В света на старопланинската архитектура“

Мещра има удоволствието да ви покани за втори път на семинара "В света на старопланинската архитектура" организиран съвместно с Етнографски музей на открито - Етър, от 18 до 20 август 2017г. Тази година събитието ще е три дни, ще има лекции за възрожденската архитектура, опазването на културното наследство, демонстрация на 3D модел, специален гост-лектор от Унгария и цели два дни ще се занимаваме с традиционни строителни техники. Заповядайте в Етъра! Връзка към събитието във Facebook! ...
Read More
Мещра в Брач, Хърватия

Мещра в Брач, Хърватия

Между 20-ти и 25-ти март 2017г. представители на МЕЩРА взеха участие в международния уоркшоп SUPPORTING YOUTH ACTIVE CITIZENSHIP THROUGH RURAL HERITAGE на о-в Брач, Хърватия. Събитието се осъществи под ръководството на YCARHe и с подкрепата на ERASMUS+. Целите на обучението бяха опознаване на културното наследство на острова, откриване на връзки между него, природните дадености и икономиката на региона. Като финален продукт бяха създадени планове за устойчиво развитие, обединяващи опазване на културното наследство, оптимално използване на ресурсите и подобряване условията на живот. ...
Read More
Представяме ви сайта на проект „Добър ден, Майсторе! Как я построи?“

Представяме ви сайта на проект „Добър ден, Майсторе! Как я построи?“

Радваме се да обявим, че сайтът на проекта " Добър ден, Майсторе! Как я построи?" - strandzha.meshtrango.com , е вече факт! В него ще можете да намерите цялата информация за проекта, предстоящи и минали събития, както и снимки, скици, аудио и видео записи, както и интерактивна карта на посетените места. Сайтът е замислен като отворена база данни за майстори от странджанския край, практикуващи традиционни строителни похвати, и на традиционни занаяти. Така че, ако имате информация, с която можем да го допълним, не се колебайте да ни пишете на meshtra.ngo@gmail.com. Тази разработка е част от Етап 2 на проекта, осъществен с подкрепата на Национален фонд "Култура"....
Read More
Включете се в Лятна работилница  по опазване на културното наследство 2016

Включете се в Лятна работилница по опазване на културното наследство 2016

Лятна работилница по опазване на културното наследство 11-17 юли 2016, с.Долен Катедра "История и теория на архитектурата" към УАСГ, гр.София и сдружение "Мещра - традиционни знания и занаяти ви канят да участвате в лятно обучение по опазване на културното наследство. Събитието е подходящо за хора с интерес в изучаване на културното наследство,традиционните строителни техники и материали. Работилницата включва лекционен курс и практически занимания. Ще имате възможност да вземете участие в: - документиране на обекти на културното наследство; - дърворезба - обучение с Веселин Митев от Rezbari.net; - изработване на глинени мазилки; - изработване на плетове от леска. Записване за работилницата: За студенти по архитектура от УАСГ II курс: emiliakaleva@abv.bg За всички останали: contact@meshtrango.com Очакваме ви! Изтеглете плаката на събитието ТУК....
Read More
Представяне на архитектурните ни работилници през 2016

Представяне на архитектурните ни работилници през 2016

През 2016 година сме подготвили три работилници на три различни дестинации в България. Всяка една от тези работилници ще предостави уникална възможност за опознаване на местното културно наследство, общуване с местни хора и практически занимания. Нашите работилници са подходящи за хора с желание да научат повече за строителството с естествени материали, традиционната българска архитектура и съхранението на културното ни наследство. Информация за нас може да намерите и на нашата страница https://www.facebook.com/meshtra/ . В Студио Проjектиране на 09.03.2016, ще имате възможност да се запознаете с нас и нашата дейност дотук, както и предвижданите от нас практики през 2016г.  ...
Read More
Есенна работилница – 2015г.

Есенна работилница – 2015г.

Работилница по работа с естествени материали и опазване на културното наследство, с.Долен, септември 2015г. Следващата ни стъпка бе да разширим кръга от заинтересовани хора към наследството и да се обърнем към хора с други специалности, които имат желание да научат повече как биха могли да работят с природните дадености, за да подпомогнат своето ежедневие. В края на септември бе проведена втора наша работилница, като този път практическата част бе с по-специализирана тема: Работа с дърво - качества на материала, добив и обработка. Отново водеща тема бе наследството на селото, като работата по изследване на архитектурата му бе продължена. Огромно удоволствие за нас бе завръщането на участници от първата работилница и във второто издание, което показа жив интерес, но и ни изправи пред задачата за непрестанно развиване и подобряване на нашите работилници. ...
Read More
Участие в Transfiguration Festival 2015 и Beglika Fest 2015

Участие в Transfiguration Festival 2015 и Beglika Fest 2015

През месец август в с. Долен се проведе първото издание на Transfiguration Festival, по време на който на сцените в с.Долен се изявиха Исихия, Кайно йесно слонце, Smallman, Балкански и Теодосий Спасов, Baba Zula и др. След приключване на работата по архитектурната работилница ние стартирахме подготовка на поредица събития, които да се случват по време на 4те дни на Transfiguration Festival. Бяха изготвени карта със забележителните места във и извън селото, които да представляват подходящи маршрути и разходки за гостите на фестивала. Самото разположение на група Мещра бе в къща в центъра на селото, което спомогна голяма част от посетителите да се запознат с изготвените материали и да участват в нашите събития. Бе подготвена серия от лекции и дискусии, отворени за гостите на фестивала, но в които се включиха и много местни хора, които допълваха информацията с техните истории. Бе подготвена изложба с резултатите от работата в архитектурната работилница, в която се включваха карта на културните ценности на селото, физическото състояние на къщите в...
Read More
Лятна работилница – 2015г.

Лятна работилница – 2015г.

Архитектурна работилница по опазване на културното наследство в с. Долен, юли 2015г. За да проведем архитектурна работилница ние разчитахме на помощта на всички, с които бяхме осъществили контакт по време нашите проучвания. В работилницата като лектори включихме преподаватели от Университета по архитектура, строителство и геодезия в София (УАСГ), практикуващи архитекти, местни историци, представители на Асоциация за строителство с естествени материали. Лекционният курс имаше за цел да изгради ясна картина на историческото развитие на региона, проблемите свързани с опазване на наследството, както конкретно за Долен, така и за цяла България и различните видове методи на работа с естествени материали. Проучвателската работа на терен включваше изследване на обекти на материалнто и нематериално културно наследство. Бяха описвани къщите, но едновременно с това бяха провеждани разговори с техните жители, които споделяха за своят бит, както днес, така и в миналото. Бяха направени интересни открития за характерните елементи от живота в селото и района и промените, които са се случили. Граничните райони на България съдържат много различен...
Read More