Архитектурна работилница по опазване на културното наследство в с. Долен, юли 2015г.

За да проведем архитектурна работилница ние разчитахме на помощта на всички, с които бяхме осъществили контакт по време нашите проучвания. В работилницата като лектори включихме преподаватели от Университета по архитектура, строителство и геодезия в София (УАСГ), практикуващи архитекти, местни историци, представители на Асоциация за строителство с естествени материали. Лекционният курс имаше за цел да изгради ясна картина на историческото развитие на региона, проблемите свързани с опазване на наследството, както конкретно за Долен, така и за цяла България и различните видове методи на работа с естествени материали.

3

5

Проучвателската работа на терен включваше изследване на обекти на материалнто и нематериално културно наследство. Бяха описвани къщите, но едновременно с това бяха провеждани разговори с техните жители, които споделяха за своят бит, както днес, така и в миналото. Бяха направени интересни открития за характерните елементи от живота в селото и района и промените, които са се случили. Граничните райони на България съдържат много различен исторически контекст, който ясно определя и разликите в ежедневието, изкуството, общуването.

8

4

Третата част от работилницата се състоеше в същинската практическа работа с естествени материали. Тук основен двигател бяха нашите партньори от Асоциация за строителство с естествени материали и Transfiguration Festival 2015. Чрез обучение на място в строителство на каменни настилки, зидове и покриви, глинени мазилки и работа по плетене с леска, участниците на работилницата имаха възможност да участват в подпомагане на инфраструктурата на самият музикален фестивал. Бе приложен принципът познат от историята на Том Сойер, чиято ограда е пребоядисана – всички участници видяха истинската полза от своята дейност, тъй като извършената работа, под ръководството на опитни майстори доведе до прекрасните резултати, на които се радваха гостите на музикалния фестивал.

2

1

Резултатите от архитектурно-историческото изследване на студентите позволи изготвяне на актуална специализирана документация за с. Долен, която бе в подкрепа на фестивала, както и на Националния документален архив за недвижимите културни ценности към НИНКН.

Партньори: АСЕМ, УАСГ, НИНКН, Transfiguration Festival , Rezbari.net