Работилница по работа с естествени материали и опазване на културното наследство, с.Долен, септември 2015г.

Следващата ни стъпка бе да разширим кръга от заинтересовани хора към наследството и да се обърнем към хора с други специалности, които имат желание да научат повече как биха могли да работят с природните дадености, за да подпомогнат своето ежедневие.

В края на септември бе проведена втора наша работилница, като този път практическата част бе с по-специализирана тема: Работа с дърво – качества на материала, добив и обработка.

Отново водеща тема бе наследството на селото, като работата по изследване на архитектурата му бе продължена.

Огромно удоволствие за нас бе завръщането на участници от първата работилница и във второто издание, което показа жив интерес, но и ни изправи пред задачата за непрестанно развиване и подобряване на нашите работилници.