Школа по традиционна балканска архитектура: Родопи 6
29 юли – 12 август 2017, с. Долен, западни Родопи

Първата ни международна полева школа е в партньорство с Фондация „Балканско наследство“.
„Школа по традиционна балканска архитектура Родопи“ ще приеме студенти и доброволци за участие в проект по архитектурно документиране и реставрация на традиционна балканска жилищна архитектура от периода на Възраждането в архитектурно-историческо резерват с. Долен.
 
 
Добър ден, майсторе! Как я построи? DSC04900 copy
2016-2017 с. Българи, Странджа

Проектът на „Добър ден, Майсторе! Как я построи?“, с подкрепата на Национален фонд “Култура“ предвижда документиране на знанията и уменията на местните майстори в Странджа за строежа на традиционната къща с цел съхраняването и популяризирането на старите строителни похвати, както и предаването им. Проектът стартира с теренни проучвания през 2016 г. и продължава с работилници, лекции и изложби през 2017г.

 
В света на старопланинската архитектура13925445_1349538085085867_1774347722003125390_o
18 – 20 август 2017, Етнографски музей на открито „Етър“, Габрово

Проектът е подкрепен Министерство на културата и цели повишаване знанията по традиционни строителни техники, строителни материали и знанието за местната архитектура в региона на Стара Планина. Образователната програма е разработена в партньорство с Етнографски музей на открито „Етър“ и през 2017 и ще се проведе на 18-20 август в музея.