Търсим доброволци за теренно проучване в Родопите!

Търсим доброволци за теренно проучване в Родопите!

Сдружение „Мещра“ търси доброволци по проект „Историческите каменни мостове в Родопите – съвременни методи за представяне и опазване“! Проектът е подкрепен финансово от Национален фонд „Култура“ и се изпълнява в партньорство с Община Ардино, Исторически музей – гр. Ардино и Регионален исторически музей - гр. Кърджали Доброволците могат да се включат в теренно проучване на място, като заедно ще посетим десетки каменни мостове в областите Кърджали и Смолян. Някои от мостовете са недвижими културни ценности, които са съхранявани, продължават да функционират и са включени в културни маршрути в общините. Друга част не се поддържат и са в критично състояние. За всеки един от мостовете ще бъде подготвен материал, съдържащ актуални и архивни данни, анализ на съществуващото състояние и автентичност. Теренното проучване ще се извърши от експерти на сдружение „Мещра“, Исторически музей – гр. Ардино и Регионален исторически музей - гр. Кърджали и доброволци. Датите на провеждане на теренното проучване са 27-30 септември 2021 г. Ако притежавате: Образование или практически опит в сферата на опазване на материално...
Read More
Архитектурна работилница по документиране на недвижимо културно наследство, гр. Котел

Архитектурна работилница по документиране на недвижимо културно наследство, гр. Котел

В периода 31.08 – 10.09.2021г. в гр. Котел ще се проведе международна архитектурна работилница по документиране на Козичковите къщи в партньорство с European Heritage Volunteers, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Община Котел и Исторически музей гр. Котел. В проекта ще вземат участие студенти от България и чужбина, които ще бъдат въведени в темата на архитектурното документиране от преподаватели от УАСГ и членове на Сдружение „Мещра“. Основен фокус на работилницата е обучение по архитектурно заснемане и документиране на недвижимо културно наследство в старата част на града. По време на практиката, участниците ще бъдат въведени в основите на архитектурното заснемане, ще придобият практически и теоретични познания по темата и ще се запознаят с предизвикателствата и спецификите на заснемането. Документирането е първата стъпка от по-дългосрочен проект за възстановяване и адаптация на „Козичковите къщи“, собственост на Община Котел и превръщането им в Творчески център за занаятчии.Като допълващи програмата дейности са включени демонстрации от местни майстори, упражняващи традиционни занаяти, въведение във фотограметричното заснемане и лекции на...
Read More
Проект „Историческите каменни мостове в Родопите – съвременни методи за представяне и опазване“

Проект „Историческите каменни мостове в Родопите – съвременни методи за представяне и опазване“

  Радваме се да споделим, че  сдружение „Мещра“ спечели финансиране за проект „Историческите каменни мостове в Родопите – съвременни методи за представяне и опазване“. Проектът е финансиран от програма "Съхранение и популяризиране на културно наследство" на Национален фонд „Култура“ и е в партньорство с Община Ардино, Исторически музей – Ардино и Регионален исторически музей – Кърджали. Основна цел на проекта е да популяризира наследството на каменните мостове в Родопите. Предвидени са теренно проучване, специализирано документиране на мостове и обществена дискусия с изложби. Ще се проведе и конкурс за фотография на мостове. В уебсайт ще бъдат публикувани резултатите - информация за проучените културни ценности, 3Д модели и виртуални разходки. Ще бъде подготвен и дигитален каталог с изработените по проекта материали.   Ако желаете да допринесете с информация, архивни данни или само да поговорим по темата, можете да ни пишете на meshtra.ngo@gmail.com....
Read More
Мещра търси доброволци!

Мещра търси доброволци!

  Сдружение „Мещра“ търси доброволци във връзка с изпълнение на проект „Строителните занаяти на Стара планина“, подкрепен финансово от Национален фонд „Култура“ и в партньорство с ЕМО „Етър“, както и с подкрепата на ИЕФЕМ–БАН и НГПИ “Тревненска школа”. В рамките на проекта ще се изследва материалното и нематериалното архитектурно-строително наследство от епохата на Възраждането в Област Габрово. Дейностите включват теренни проучвания в интердисциплинарен екип от архитекти, инженери и етнолози. Представянето на резултатите ще бъде под формата на изложба, дискусии и 3D визуализации. Ще се изследва връзката между нематериално,  материално и природно наследство. Една от целите е да се издирят и документират запазени обекти, резултат от работата на майстори от периода. Стремежът е да се представят различни архитектурни обекти (къщи, пещи, хамбари, плевни, пушила и др.), отразяващи бита на хората, местните природни условия и формирането на занаятите спрямо тези фактори. Ще се потърсят местни майстори, които владеят строителните занаяти от периода на Възраждането и ще се документира част от работата им и традиционните инструменти. Първото...
Read More
Участвайте в следващата ни образователна програма – „В света на старопланинската архитектура“

Участвайте в следващата ни образователна програма – „В света на старопланинската архитектура“

Мещра има удоволствието да ви покани за втори път на семинара "В света на старопланинската архитектура" организиран съвместно с Етнографски музей на открито - Етър, от 18 до 20 август 2017г. Тази година събитието ще е три дни, ще има лекции за възрожденската архитектура, опазването на културното наследство, демонстрация на 3D модел, специален гост-лектор от Унгария и цели два дни ще се занимаваме с традиционни строителни техники. Заповядайте в Етъра! Връзка към събитието във Facebook! ...
Read More
Мещра в Брач, Хърватия

Мещра в Брач, Хърватия

Между 20-ти и 25-ти март 2017г. представители на МЕЩРА взеха участие в международния уоркшоп SUPPORTING YOUTH ACTIVE CITIZENSHIP THROUGH RURAL HERITAGE на о-в Брач, Хърватия. Събитието се осъществи под ръководството на YCARHe и с подкрепата на ERASMUS+. Целите на обучението бяха опознаване на културното наследство на острова, откриване на връзки между него, природните дадености и икономиката на региона. Като финален продукт бяха създадени планове за устойчиво развитие, обединяващи опазване на културното наследство, оптимално използване на ресурсите и подобряване условията на живот. ...
Read More
Представяме ви сайта на проект „Добър ден, Майсторе! Как я построи?“

Представяме ви сайта на проект „Добър ден, Майсторе! Как я построи?“

Радваме се да обявим, че сайтът на проекта " Добър ден, Майсторе! Как я построи?" - strandzha.meshtrango.com , е вече факт! В него ще можете да намерите цялата информация за проекта, предстоящи и минали събития, както и снимки, скици, аудио и видео записи, както и интерактивна карта на посетените места. Сайтът е замислен като отворена база данни за майстори от странджанския край, практикуващи традиционни строителни похвати, и на традиционни занаяти. Така че, ако имате информация, с която можем да го допълним, не се колебайте да ни пишете на meshtra.ngo@gmail.com. Тази разработка е част от Етап 2 на проекта, осъществен с подкрепата на Национален фонд "Култура"....
Read More
Включете се в Лятна работилница  по опазване на културното наследство 2016

Включете се в Лятна работилница по опазване на културното наследство 2016

Лятна работилница по опазване на културното наследство 11-17 юли 2016, с.Долен Катедра "История и теория на архитектурата" към УАСГ, гр.София и сдружение "Мещра - традиционни знания и занаяти ви канят да участвате в лятно обучение по опазване на културното наследство. Събитието е подходящо за хора с интерес в изучаване на културното наследство,традиционните строителни техники и материали. Работилницата включва лекционен курс и практически занимания. Ще имате възможност да вземете участие в: - документиране на обекти на културното наследство; - дърворезба - обучение с Веселин Митев от Rezbari.net; - изработване на глинени мазилки; - изработване на плетове от леска. Записване за работилницата: За студенти по архитектура от УАСГ II курс: emiliakaleva@abv.bg За всички останали: contact@meshtrango.com Очакваме ви! Изтеглете плаката на събитието ТУК....
Read More
Представяне на архитектурните ни работилници през 2016

Представяне на архитектурните ни работилници през 2016

През 2016 година сме подготвили три работилници на три различни дестинации в България. Всяка една от тези работилници ще предостави уникална възможност за опознаване на местното културно наследство, общуване с местни хора и практически занимания. Нашите работилници са подходящи за хора с желание да научат повече за строителството с естествени материали, традиционната българска архитектура и съхранението на културното ни наследство. Информация за нас може да намерите и на нашата страница https://www.facebook.com/meshtra/ . В Студио Проjектиране на 09.03.2016, ще имате възможност да се запознаете с нас и нашата дейност дотук, както и предвижданите от нас практики през 2016г.  ...
Read More
Есенна работилница – 2015г.

Есенна работилница – 2015г.

Работилница по работа с естествени материали и опазване на културното наследство, с.Долен, септември 2015г. Следващата ни стъпка бе да разширим кръга от заинтересовани хора към наследството и да се обърнем към хора с други специалности, които имат желание да научат повече как биха могли да работят с природните дадености, за да подпомогнат своето ежедневие. В края на септември бе проведена втора наша работилница, като този път практическата част бе с по-специализирана тема: Работа с дърво - качества на материала, добив и обработка. Отново водеща тема бе наследството на селото, като работата по изследване на архитектурата му бе продължена. Огромно удоволствие за нас бе завръщането на участници от първата работилница и във второто издание, което показа жив интерес, но и ни изправи пред задачата за непрестанно развиване и подобряване на нашите работилници. ...
Read More