Представяме ви първата си международна полева школа в партньорство с Фондация “Балканско наследство”.

“Школа по традиционна балканска архитектура: Родопи” ще приеме студенти и доброволци за участие в проект по архитектурно документиране и реставрация на традиционна балканска жилищна архитектура от периода на Възраждането в архитектурно-историческо резерват с. Долен.

За повече информация:
https://www.bhfieldschool.org/project/workshop-vernacular-balkan-architecture