През месец август в с. Долен се проведе първото издание на Transfiguration Festival, по време на който на сцените в с.Долен се изявиха Исихия, Кайно йесно слонце, Smallman, Балкански и Теодосий Спасов, Baba Zula и др.
След приключване на работата по архитектурната работилница ние стартирахме подготовка на поредица събития, които да се случват по време на 4те дни на Transfiguration Festival.

13

11

Бяха изготвени карта със забележителните места във и извън селото, които да представляват подходящи маршрути и разходки за гостите на фестивала. Самото разположение на група Мещра бе в къща в центъра на селото, което спомогна голяма част от посетителите да се запознат с изготвените материали и да участват в нашите събития.

5

7

Бе подготвена серия от лекции и дискусии, отворени за гостите на фестивала, но в които се включиха и много местни хора, които допълваха информацията с техните истории.
Бе подготвена изложба с резултатите от работата в архитектурната работилница, в която се включваха карта на културните ценности на селото, физическото състояние на къщите в селото, както и доколко те са автентични и изграждат общ архитектурен вид на селото.
Проведохме и няколко архитектурни разходки в селото, с които в различните му части разказвахме отново за историята и архитектурата му.
В края на месец август в рамките на Beglika Fest 2015 съвместно с Асоциация за строителство с естествени материали проведохме лекция от две части посветена отново на разработвани от нас теми за наследство и естествени материали.

2

4