ekip1арх. Ирина Аргирова – председател

Ирина завършва Нов български университет през 2011 г. и следдипломен курс за опазване на архитектурното наследство  на Екол дьо Шайо, Париж и НИНКН, София. Тя е обединител на нашия екип и е основен двигател за развитие на нови проекти, както и ръководител на дейностите на „Мещра“ в Странджа. Участвала е в различни обучения и инициативи свързани със строителство с естествени материали, приложни изкуства в България, Сърбия. Убедена в силата на доброволчеството, Ирина взима участие в редица доброволни културни събития.  Изследва връзката между материално и нематериално наследство. От 2017г. е докторант с научна специалност “Нематериално културно наследство” към ИЕФЕМ – БАН.
За контакт:
E-mail: iargirova@meshtrango.com/ LinkedIn

20141002_142400_Tony_Cleanарх. Мирелла Кафкова – заместник председател

Мирелла е бакалавър по дизайн и магистър архитект от Нов български университет, София. Има силно изразен интерес в областта на декоративно-приложните изкуства. Професионалните и търсения я отвеждат в сферата на опазване на културното наследство. Разглежда съхранението на архитектурното наследство като незаменим ресурс за духовно устойчиво развитие.
От 2017г. е докторант с научна специалност “Нематериално културно наследство” към ИЕФЕМ – БАН.

ekip2

арх. Дарина Христова

Дарина е магистър архитект завършил ВСУ „Любен Каравелов“. Участва в различни доброволчески инициативи и има интерес в изобразителното и приложно изкуство. Интересува се от здравословния, природосъобразен начин на живот, откъдето идва и интереса и към естествените строителни материали, както и архитектурното наследство изградено с традиционни техники и материали.

ekip5

арх. Николай Маринов

Николай е дипломиран архитект от Университета по архитектура, строителство и геодезия. От 2010 г. е регулярен лектор и участник в различни обучения свързани с традиционни строителни техники и материали, реставрация в България и чужбина. От 2011 е съорганизатор на следдипломното обучение по строителство в естествени материали към УАСГ, София. Съосновател на Асоциация за строителство с естествени материали, той е един от двигателите за подобряване в българското законодателство свързано с естествените материали в строителството. В „Мещра“ Николай развива лекционен курс и обучения свързани с практическото приложение на природните материали.

ekip3арх. Камелия Владимирова

Камелия завършва Нов български университет през 2011 г. и следдипломен курс за опазване на архитектурното наследство на Екол дьо Шайо, Париж и НИНКН, София. Към момента е архитект на свободна практика с реализирани проекти предимно в чужбина. В рамките на „Мещра“ води лекции и обучения по документиране на недвижимо културно наследство. Ръководител на проект „В света на старопланинската архитектура“ в партньорство с Етнографски музей на открито „Етър“ и Камара на архитектите в България.

IKарх. Иван Колев

Иван завършва УАСГ, София със специализация „Опазване на архитектурното наследство“. От 2011 до 2017 работи за Националния институт за недвижимо културно наследство, като архитект-проучвател с над 300 документирани обекта на наследството из цяла България. Архитект на сввободна практика с основвен профил на дейност – консервация и реставрация на недвижимо културно наследство.  Участва в различни обучения свързани с наследство и реставрационни практики в България и чужбина. Основен лектор и обучител в работилниците ни. С проектите на „Мещра“ цели изграждане на липсващата връзка между държавни институции и местно население.
За контакт:
E-mail: ivantkolev@gmail.com / Website

ленко 12арх. Ленко Григоров

Ленко е магистър архитект, завършил УАСГ, София където по-късно става докторант в катедра „История и теория на архитектурата“. Работи за Националния институт за недвижимо културно наследство като архитект-проучвател в периода 2011-2016 г. и към момента осъществява архитектурна практика в София. Интересите му към църковната архитектура и нейното развитие са основна тема, която той развива като лекционен курс. Преподава История на архитектура в НАТФИЗ „Кръстю Сарафов“ за специалност „Сценография“

T_V_square_150x150

арх. Таня Вълканова

Таня е магистър архитект, завършил УАСГ, София със специалност “Опазване на архитектурното наследство”. Участвала е в различни проекти за проучване на културното наследство в България и Германия. Интересува се от интерактивен дизайн, дигитално прототипиране и BIM.

ATa

арх. Антонина Тритакова

Антонина е магистър архитект, завършил УАСГ, София със специалност Опазване на архитектурното наследство. Участвала е в различни проекти за проучване на културното наследство в България, Албания, Сърбия и Англия. Като участник в нашите обучения показа завидно желание за работа със строителни материали, а като член на нашия екип предава ентусиазма си на новите ни участници.

17193773_10206566374236899_1018927857_o1

арх. Кубрат Милев

Кубрат е един от първите участници в обученията на „Мещра“, като от 2016 става и член на сдружението. Завършва архитектура в УАСГ, София и практикува като архитект в град Пловдив. Участва в специализирани обучения в страната и чужбина свързани с опазване на наследството и строителство с естествени материали. В „Мещра“ цели разпространяване на знания за опазване на наследството и връзката с естествените природни материали сред по-голям кръг хора в страната и чужбина.

Photo-300x300

арх. Борис Стоименов
Борис също е от първите участници в обученията на „Мещра“, член на сдружението от 2016. Димпломира със специалност „Опазване на архитектурното наследство“ в УАСГ, София. Участва в специализирани обучения и работилници в страната и чужбина (Албания, Гърция, Хърватска) свързани с опазване на наследството и строителство с естествени материали. Особено висок интерес и познания проявява към цялата хърватска култура, архитектура и история, тъй като е живял, учил и работил там година и половина. Борис има и голяма заслуга за фото и видео материалите в сайта ни.
За контакт:
Website / LinkedIn / Facebook / Youtube / 1bike

IMG_0912a

инж. Петя Груева

Петя завършва Строителство на сгради и съоръжения във ВСУ „Любен Каравелов“, София и към момента е докторант в УАСГ към катедра “Метални, дървени и пластмасови конструкции”, със специалност “Дървени конструкции”. Първоначално като участник в обученията ни, а по-късно като член, Петя е важна част от „Мещра“ със своите постоянно увеличаващи се познания по традиционните конструктивни системи в  България.

Photo-300x300

арх. Цветина Кривошиева

Цветина завършва УАСГ, София със специалност „Опазване на архитектурното наследство“. Участва в различни работилници и инициативи, свързани със строителство с естествени материали в България и Сърбия. Проявява интерес към подобряването на енергийната ефективност на сгради чрез използване на естествени материали и се надява съвременните строителни методи да се заменят или поне ограничат до по-природосъобразни такива.

Ако искате да се присъедините към нас, прочетете ТУК.