DSCF7428

 

Сдружение „Мещра“ търси доброволци във връзка с изпълнение на проект „Строителните занаяти на Стара планина“, подкрепен финансово от Национален фонд „Култура“ и в партньорство с ЕМО „Етър“, както и с подкрепата на ИЕФЕМ–БАН и НГПИ “Тревненска школа”.

В рамките на проекта ще се изследва материалното и нематериалното архитектурно-строително наследство от епохата на Възраждането в Област Габрово. Дейностите включват теренни проучвания в интердисциплинарен екип от архитекти, инженери и етнолози. Представянето на резултатите ще бъде под формата на изложба, дискусии и 3D визуализации.

Ще се изследва връзката между нематериално,  материално и природно наследство. Една от целите е да се издирят и документират запазени обекти, резултат от работата на майстори от периода. Стремежът е да се представят различни архитектурни обекти (къщи, пещи, хамбари, плевни, пушила и др.), отразяващи бита на хората, местните природни условия и формирането на занаятите спрямо тези фактори. Ще се потърсят местни майстори, които владеят строителните занаяти от периода на Възраждането и ще се документира част от работата им и традиционните инструменти.

Първото теренно проучване ще се проведе от 20 до 22.07.2018 г.

Профил на доброволец:

 • интерес към опазване на нематериално и материално културно наследство;
 • интерес към изследване на исторически сгради;
 • студент по архитектура, строително инженерство или етнология; практикуващ специалист в  една от тези области.

За да кандидатствате, е необходимо да ни изпратите:

 • CV или резюме, съдържащо информация за образование, опит и интерес в областта на опазването на културното наследство;
 • Област на изследване, в която ще се включите – материално или нематериално културно наследство.

Изпратете своите кандидатури на e-mail: meshtra.staraplanina@gmail.com

Краен срок за кандидатстване: 29.06.2018 г.

 

Спрямо одобрения брой доброволци, частично ще бъдат покрити разходи за транспорт и нощувки.

 

4 Comments

 • Viktorija Momeva Altiparmakovskaa

  Dali ke bidat pokrieni rashodite za transport i nokevanje i za dobrovolcite od sosednite zemji?

  • Мещра

   Здравейте,
   Благодарим за интереса към нашия проект! След като се направи подбор на доброволци, ще се прецени. Има опция за поемане на разходи за транспорт от София до Габрово и нощувки, но е на ограничен брой хора. Изпратете своята кандидатура на e-mail: meshtra.staraplanina@gmail.com ! Поздрави!

 • Гергана Георгиева

  Ще представите ли резултатите от проучването публично по време на събитието в Етъра през август? Имам голям интерес към темата и работя по нея от историческа гледна точка. Поздрави, гергана

  • Мещра

   Здравейте Гергана! Планираме да разкажем за развитието на проекта по време на нашето обучение през месец август в Етъра. Отделно ще правим допълнителни проучвания и планираме изложба в края на проекта.

Comments are closed.