Сдружение „Мещра“ търси доброволци по проект „Историческите каменни мостове в Родопите – съвременни методи за представяне и опазване“!

Проектът е подкрепен финансово от Национален фонд „Култура“ и се изпълнява в партньорство с Община Ардино, Исторически музей – гр. Ардино и Регионален исторически музей – гр. Кърджали

Доброволците могат да се включат в теренно проучване на място, като заедно ще посетим десетки каменни мостове в областите Кърджали и Смолян. Някои от мостовете са недвижими културни ценности, които са съхранявани, продължават да функционират и са включени в културни маршрути в общините. Друга част не се поддържат и са в критично състояние. За всеки един от мостовете ще бъде подготвен материал, съдържащ актуални и архивни данни, анализ на съществуващото състояние и автентичност.

Теренното проучване ще се извърши от експерти на сдружение „Мещра“, Исторически музей – гр. Ардино и Регионален исторически музей – гр. Кърджали и доброволци.

Датите на провеждане на теренното проучване са 27-30 септември 2021 г.

Ако притежавате:

  • Образование или практически опит в сферата на опазване на материално и нематериално културно наследство;
  • Интерес към изследване и опазване на исторически сгради и съоръжения;

Не се колебайте да ни изпратите ваше CV или резюме на e-mail: meshtra.ngo@gmail.com.

Краен срок за кандидатстване: 12.09.2021 г.