Община Ардино, Общински музей – Ардино, Сдружение „Мещра – Традиционни знания и занаяти“ и Регионален исторически музей – Кърджали организират фотоконкурс на тема „Каменните мостове в Родопите“

Фотоконкурсът се организира като част от проект „Историческите каменни мостове в Родопите – съвременни методи за представяне и опазване“, финансиран от Национален фонд “Kултура”.

Регламент на фотоконкурса:

 1. Ограничения
 1. Всеки автор може да участва с минимум 1 и максимум 5 снимки във фотоконкурса.

1.2. Снимките за фото-конкурса трябва да са не по-стари от 2 г. (да са направени през 2020-2021г.).

2. Технически изисквания към снимките, изпращани за фото-конкурса:

2.1. Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и задължително да бъдат придружени от кратък текст, описващ снимката.

2.2. Големината на изображението трябва да бъде нe по-малка от 3000 до 5000 пиксела по дългата страна. Резолюцията на изображенията трябва да е не по-малка от 72 dpi. Файловете не трябва да са по-големи от 10MB.

2.3. Допускат се следните допълнителни обработки на снимката:

 • обработка на яркост и контраст;
 • изостряне на изображението;
 • прекадриране на снимката.

Не се допускат фото-колажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали.

3. Регистрация и участие:

3.1. Изпращането на снимки, с което се регистрирате за участие, става на e-mail: meshtra.ngo@gmail.com

3.2. Към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва задължително да има следната информация:

 • заглавие на снимката;
 • име на автора фотограф;
 • текст, описващ мястото и историята на снимката (до 500 знака);
 • година на заснемане;
 • за участници под 18 г. – възраст и име на родител/настойник;
 • телефон за връзка.

До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.

Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, който е изпратил за участие в конкурса.

4. Срок за изпращане на снимките:

 • Конкурсът се открива на 20 октомври 2021 г.
 • Краят на конкурса настъпва в 24.00 часа на 30 ноември 2021 г.
 • Снимки за участие могат да се изпращат по всяко време между началото и края на конкурса.

5. Оценка и класиране на изпратените снимки:

Снимките ще бъдат оценени от компетентно жури.  

6. Обявяване на номинираните и победителите: 

На 20 януари 2022 г. ще бъдат обявени номинираните за наградите на фотоконкурса.

Имената им ще бъдат обявени на официалния сайт на общината www.ardino.bg и на страницата на сдружение „Мещра – Традиционни знания и занаяти“ meshtrango.com .

Най-високо класираните фотографии ще участват в изложба, която ще бъде открита в през месец май 2022 г. в залата на Общински музей – Ардино.

Наградите ще бъдат обявени на специална церемония при откриване на изложбата.

7. Награди:

1-во място – 200 лв.

2-ро място – 100 лв.

3-то място –    80 лв.

8. Авторски права:

 • Участниците в конкурса гарантират, че са носители на авторските права и на правата за публикация на творбите, с които участват.
 • Всеки участник в конкурса предоставя на Община Ардино правата за публикация на творбите, с които участва, за промоционални цели на конкурса, както и за публикация на материали, свързани с дейността на община Ардино и организаторите.

9. Съхранение на лични данни:

 • Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съответствие със Закона за защита на личните данни.
 • Фотографът, участвал в конкурса, дава съгласието си Община Ардино и организаторите да използва неговото/нейното име в публичните съобщения, свързани с конкурса.

10. Приемане на правилата на конкурса:

 • С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.
 • Организаторите си запазват правото да не публикуват снимки, които не отговарят на темата или регламента на конкурса, или са неподходящи по друга причина (например имат обиден, дискриминационен или рекламен характер), както тези, които са в противоречие с хоризонталните принципи на Европейския съюз.
 • Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящите правила, подлежат на конкретно решение от страна на журито.

Успех на всички участници !!!