Първи международен образователен проект на “Мещра”

Първи международен образователен проект на “Мещра”

Представяме ви първата си международна полева школа в партньорство с Фондация "Балканско наследство". "Школа по традиционна балканска архитектура: Родопи" ще приеме студенти и доброволци за участие в проект по архитектурно документиране и реставрация на традиционна балканска жилищна архитектура от периода на Възраждането в архитектурно-историческо резерват с. Долен. За повече информация: https://www.bhfieldschool.org/project/workshop-vernacular-balkan-architecture...
Read More
Announing Our First International Course

Announing Our First International Course

Good news, everyone! We are announcing our first international field school in cooperation with Balkan Heritage Foundation. The Workshop on Vernacular Balkan Architecture: Rhodope welcomes students and volunteers to take part in a project for the documentation & conservation & experimental construction of traditional Balkan residential houses dating mainly to 17th - 19th c. in the historic village of Dolen, Rhodope Mountains. More information on how to attend here: https://www.bhfieldschool.org/project/workshop-vernacular-balkan-architecture...
Read More